Streckmetalle
http://www.perfopol.de/Streckmetalle

Streckmetalle jest metalową siatką, mogąca zastąpić tradycyjne szalunki tracone, które wykorzystuje się do wykonywania przerw roboczych w fundamentach. Szalunki takie pozwalają na skrócenie czasu prac budowlanych, ponieważ nie trzeba osobno instalować termoizolacji. Streckmetalle można zastosować do wykonania przerw roboczych w konstrukcjach z żelbetonu, przejść rurowych w konstrukcjach, sklepień samonośnych i detali architektonicznych. Siatka cechuje się doskonałą przyczepnością do betonu oraz umożliwia połączenie z systemami zapewniającymi uszczelnienie spoin. Streckmetalle dostępna jest w różnych typach i wymiarach. Najczęściej stosowane grubości siatki to: 0,25 mm; 0,3 mm; 0,5 mm i 0,6 mm. Przy montażu streckmetalle należy używać rękawic ochronnych i w pełni sprawnych narzędzi. Różne możliwości zastosowania tej siatki pozwolą na otrzymanie trwałych elementów konstrukcji oraz skrócą czas pracy. Co ważne, streckmetalle obniża parcie świeżego betonu - zwiększa się ono tylko do wysokości betonowania 3m, powyżej tej wartości utrzymuje się już na stałym poziomie rzędu 38 kN/m2.