Dlaczego sporządzenie dokumentacji f-gazy jest tak istotna?
brak zdjęcia

Współcześnie z racji zmieniającej się coraz to sytuacji na rynku oraz pojawienie się, coraz to więcej przedsiębiorstw mamy do czynienia ze wprowadzeniem określonych regulacji prawnych, które są niezbędne w świadczeniu określonych usług. Występują jednakże kwestie funkcjonujący już od jakiegoś czasu, ale i tak wiążące się z wieloma problemami dla przedsiębiorstw, do tego typu rzeczy należy dokumentacja f-gazy. Powiązanie z chłodnictwem i klimatyzacją oraz pomyślne przejście kontroli UDT z tym wiąże się poprawnie sporządzana dokumentacja f-gazy. Z kolei jednostką, która służy nam pomocą w kwestii sporządzenia dokumentacja f-gazy jest Coch, mieszczący się w Krakowie. Centralny Ośrodek chłodnictwo, funkcjonujący w postaci jednostki naukowej, zajmuje się nie tylko powyższą kwestią, ale także przeprowadzaniem badań ATP, sporządzanie sprawozdań, jak również pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu certyfikatów. Dodatkowo COCH ma za sobą także wydawanie prac naukowych. COCH umożliwia także skorzystanie z usług serwisowych.