Wykonywanie biopsji cienkoigłowej sutka
brak zdjęcia

Zakres usług przychodni dla kobiet Junona, w obszarze badań diagnostycznych obejmuje też biopsje cienkoigłowe sutka czy tarczycy. Badanie diagnostyczne, jakim jest biopsja (Warszawa) ma na celu stwierdzenie ewentualnie istniejących nieprawidłowości w pracy określonych organów wewnętrznych, wykrywa też zmiany nowotworowe. W przypadku większości badań o takim charakterze najważniejsze jest odpowiednio wcześnie wykrycie takich nieprawidłowości, wówczas każda pacjentka, ma największe szanse na pełne wyleczenie. Prezentowana w niniejszym artykule warszawska przychodnia dla kobiet poczyniła poważne inwestycje, mające na celu poprawę oddziału diagnostyki ginekologicznej, istniejącego w tej placówce. Wykonywana od kilku lat biopsja (Warszawa) na najnowszej generacji sprzęcie czy badania ultrasonograficzne, są najlepszym dowodem na to, iż wszystkie założenia są konsekwentnie realizowane, a pacjentki zyskują szansę na skuteczną i szybką pomoc medyczną.