Praktyka lean

Do niedawna słowo narzędzie kojarzyło się wszystkim z przedmiotami o różnych wymyślnych kształtach służących do ułatwienia człowiekowi wykonywania określonych czynności. Dziś jest inaczej. Słowo to zyskało dużo szerszą gamę znaczeń i może mieć również znaczenie bardziej abstrakcyjne, choć wciąż bardzo realne. Tak jest właśnie z wprowadzaniem w czyn teorii zarządzania. Tak zwane narzędzia lean manufacturing umożliwiają ludziom przeprowadzanie zaawansowanych procesów technologicznych w określony, doskonale przemyślany sposób. Technologia wytwarzania, z zastosowaniem tych narzędzi staje się znacznie lepiej zoptymalizowana, a to pozwala na znaczne oszczędności. Dzięki narzędzia lean manufacturing firma może bardzo wiele zdziałać oszczędzając zasoby.