ochrona środowiska Seka Wrocław

Ochrona środowiska Wrocław z marką SEKA to przedsięwzięcie mające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą ingerencja w otoczenie. Po to powstała ta marka. Jej główne zadania to prowadzenie pomiarów, badań środowiskowych, wydawanie stosownych decyzji, ale też przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń z zakresu środowiskowego. Ochrona środowiska Wrocław to tak naprawdę szereg działań uregulowanych prawnie i praktycznie, gdyż okazuje się, że różnego rodzaju działalność może na nie negatywnie wpłynąć. SEKA stara się zadbać o otoczenie, aby służyło jak najdłużej.