Legalna optymalizacja podatkowa
brak zdjęcia

Optymalizacja podatkowa ma miejsce wtedy, gdy firmy wykorzystują dostępne, legalne środki w celu obniżenia podatku, który bez zastosowania tych środków byłby znacznie wyższy. Taka działalność jest zgodna z prawem podatkowym i wynika z pewnego marginesu swobody, jakie to prawo daje podatnikom. Optymalizacja podatkowa musi być zgodna z normami prawnymi i podatkowymi. Optymalizacja podatkowa ma miejsce wtedy, gdy przenosimy operacje podatkowe do innego kraju, celem uniknięcia niektórych opłat lub w celu przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu. Wyróżnić można kilka form optymalizacji. Należą do nich między innymi optymalizacja podatkowa zysków z handlu międzynarodowego, dywidend, procesu zbycia nieruchomości, optymalizacja w zakresie podatku od spadków i darowizn lub optymalizacja zysków z Giełdy Papierów Wartościowych. Takich form optymalizacji jest oczywiście znacznie więcej. W celu skorzystania z optymalizacji podatkowej oraz poprawnego jej przeprowadzenia zasadne jest podjęcie współpracy z wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi, którzy sprawnie dokonają takiego procesu.