Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?
brak zdjęcia

Niezbędnym warunkiem osiągania satysfakcjonujących zysków z tytułu własności budynku lub lokalu jest sprawne zarządzanie. Jednak nie każdy właściciel dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, by samodzielnie administrować należącą do niego nieruchomością. W takiej sytuacji zarządzanie nieruchomościami powierza się profesjonalnej firmie. Jej przedstawiciele zajmują się wynajmowaniem lokali, pobieraniem czynszu, dbaniem o właściwy stan techniczny budynku, a także planowaniem jego rozwoju. Warto wspomnieć, że zarządzanie nieruchomościami w coraz większym zakresie dotyczy też właścicieli pojedynczych mieszkań. Coraz częściej bowiem mieszkańcy budynków tworzą wspólnoty mieszkaniowe, którymi administrowanie powierzają zawodowym zarządcom.